Serviciul 1

Evaluarea performanţelor energetice ale clădirilor

Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecţie termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor de încălzire interioară, de ventilare / climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat şi vizează în principal:

 • investigarea preliminară a clădirii şi a instalaţiilor aferente,
 • determinarea performanţelor energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia, precum şi a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, de ventilare / climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat,
 • concluziile auditorului energetic asupra evaluării.

Investigarea preliminară a clădirilor se efectuează prin analizarea documentaţiei tehnice a clădirii (sau completarea acesteia, după caz) şi prin analiza stării actuale a construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, constatată prin vizitarea clădirii.

Investigarea preliminară a clădirilor se referă la următoarele aspecte:

Analiza cărţii tehnice a clădirii, respectiv a documentaţiei care a stat la baza execuţiei clădirii şi instalaţiilor aferente şi care trebuie să cuprindă cel puţin:

*      partiurile de arhitectură ale fiecărui nivel;

*      dimensiunile geometrice ale elementelor de construcţii (fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, buiandrugi, plăci, elementele şarpantei);

*      dimensiunile golurilor din pereţi, distanţa dintre goluri, înălţimea parapeţilor;

*      structura anvelopei clădirii;

*      tipul de uşi şi ferestre;

*      alcătuirea şi materialele care compun elementele de închidere exterioară sau de separare între spaţii cu diverse regimuri de temperatură;

*      planuri şi scheme ale instalaţiilor de încălzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum şi electrice (iluminat).

Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit :

 • zona climatică în care este amplasată clădirea;
 • orientarea faţă de punctele cardinale;
 • distanţa faţă de clădirile învecinate şi înălţimea acestora;
 • *      direcţia vânturilor dominante şi gradul de adăpostire faţă de vânt;
 • *      regimul de înălţime al clădirilor separate prin rost.

Evaluarea stării actuale a clădirii prin comparaţie cu soluţia de proiect

Evaluarea stării actuale a clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, se face în principal prin analiză vizuală şi urmăreşte în special:

Evaluarea stării actuale a construcţiei prin comparaţie cu soluţia de proiect:

 • starea elementelor de construcţie opace şi evidenţierea punţilor termice liniare şi punctuale, a defecţiunilor sau a deteriorărilor:
 • fisuri, degradări ale tencuielii şi ale structurii de rezistenţă, igrasie, infiltraţii de apă de la instalaţii sau din alte surse, zone afectate de condens remanent şi de mucegai,
 • deteriorarea acoperişului şi ale elementelor de închidere ale podului, terasei şi ale locurilor de străpungere ale terasei,
 • identificarea alcătuirii elementelor de închidere şi evaluarea stării termoizolaţiei din componenţa pereţilor, planşeelor, terasei etc.
 • identificarea prezentei punţilor termice (termoviziune în infraroşu, după caz),
 • existenţa zonelor cu infiltraţii de aer (neetanşeităţi la uşi şi ferestre, rosturi neînchise, străpungeri în jurul coşurilor de fum, conductelor etc.).
 • identificarea tipurilor de închideri transparente (uşi şi ferestre fixe / mobile)
 • starea elementelor de închidere vitrate din spaţiile locuite / ocupate şi din cele cu funcţii de spaţii comune (casa scărilor, subsoluri etc.):
 • geamuri sparte sau lipsa, rame deformate sau deteriorate, sistemele de închidere ale uşilor şi ferestrelor defecte sau lipsa acestora, spaţii libere între tocul uşilor / ferestrelor şi elementele de construcţie etc.,
 • lipsa sistemelor automate de închidere a uşilor clădirilor,
 • starea canalelor de ventilare a spaţiilor anexa (bai, bucătarii etc.)

Evaluarea stării actuale a instalaţiilor prin comparaţie cu soluţia de proiect:

Instalaţii de încălzire:

Identificarea tipului de sistem de încălzire a spaţiilor locuite / ocupate şi comune,

 • pentru sisteme locale (sobe cu gaze) – dotare  sau  nedotare a arzătoarelor cu electrovalvă,
 • verificare tiraj coş de fum pentru orice tip de sobă,
 • verificare uniformitate încălzire sobă (termoviziune în infraroşu – sezonul rece, după caz).

Încălzire centrală clasică

 • identificarea tipurilor de corpuri de încălzire şi a caracteristicilor funcţionale ale acestora:
 • numărul de elemente încălzitoare, putere termică instalată,
 • corpuri de încălzire lipsa sau blocate,
 • vechimea corpurilor de încălzire,
 • anul ultimei spălări a corpurilor de încălzire,
 • tipul robinetelor de reglaj şi manevrabilitatea acestora,
 • dotarea cu repartitoare de cost şi robinete de reglaj cu cap termostatic,
 • existenţa robinetelor de separare a corpurilor de încălzire,
 • verificarea câmpului de temperaturi pe suprafaţa corpurilor de încălzire, după caz;
 • starea conductelor de alimentare cu agent termic, starea termoizolaţiei conductelor care se afla atât în spaţiile locuite / ocupate cât şi în spaţiile comune:
 • conducte de aerisire secţionate,
 • înlocuiri frecvente ale unor tronsoane,
 • lipsa vanelor de reglare şi a vanelor de separare şi golire,
 • dotarea cu vane pentru menţinerea diferenţei de presiune atât la baza coloanelor cât şi pe racordul la reţeaua de distribuţie (după caz),
 • dotarea cu contor de căldură pe scară / clădire / unitate locuită (ocupată),

Instalaţii de ventilare şi climatizare.

Sisteme locale de încălzire şi răcire cu aer şi/sau pompe de căldură:

 • starea filtrelor de praf,
 • consumul de energie electrică faţă de valoarea de catalog,
 • viteza medie in gurile de refulare a aerului,
 • tipul de agent frigorific utilizat (ecologic, neecologic),
 • pierderi de agent frigorific.

Sisteme de ventilare mecanica (refulare, refulare / aspiratie):

 • viteze medii ale aerului in gurile de refulare,
 • viteze medii ale aerului in gurile de aspiratie,
 • dispozitive de reglare a debitelor de aer (manevrabilitate),
 • gradul de etanşare a îmbinărilor canalelor de aer (se recomandă efectuarea de măsurări ale vitezelor şi verificarea conservării debitelor masice la nivelul intregii instalaţii),
 • identificarea zonelor de pierderi de aer,
 • starea canalelor de aer din punct de vedere al rezistentei la coroziune (pentru canale metalice neprotejate şi accesibile),
 • starea termoizolatiei conductelor de aer şi comparatie cu rezistenta termica de proiect,
 • stabilirea punctului real de funcţionare al ventilatoarelor,

Sisteme centralizate de climatizare:

 • toate evaluările de la pct. I.2.1.3.2.2.2,
 • evaluarea performanţelor energetice a echipamentelor din centrala de tratare a aerului (corelat cu Metodologie partea a II-a),

Instalaţii de iluminat artificial:

 • evaluarea stării corpurilor de iluminat,

evaluarea performantei tehnice a sistemului de iluminat artificial,

 • starea conductoarelor de energie electrica,
 • existenţa dispozitivelor de control şi reglare automata a fluxului luminos (impactul asupra consumului de energie electrică),
 • existenţa dispozitivelor de alimentare controlata cu energie electrica (impactul asupra consumului de energie electrică),

Instalaţia de preparare şi furnizare a apei calde de consum.

Sisteme locale de preparare a apei calde de consum,

 • evaluarea stării izolaţiei termice a unitatilor de acumulare (dupa caz),
 • evaluarea calităţii arderii combustibilului şi a eficientei tirajului,
 • evaluarea pierderilor de apă caldă de consum din instalaţie;

Instalaţii centrale de preparare a apei calde de consum

 • starea armaturilor obiectelor sanitare, defecţiuni, pierderi de apa,
 • starea conductelor de apa calda de consum şi a izolaţiei termice a acestora (tasata şi uscata, tasata şi umeda, parţial deteriorata (peste 30%), fără izolaţie termica),
 • conducta de recirculare funcţională (condominii)
 • debitmetre de scară / clădire / consumatori independenţi (societăţi comerciale etc.) – certificat de control metrologic,
 • debitmetre la racordurile individuale de consum,
 • evaluarea pierderilor de apă caldă de consum din instalaţie.